E10 - Epi 10: Hva Bør Samtidens Politikk Lære av New Sincerity?

Piratfolka by Amici Nybråten
Amici Nybråten og Ståle Olsen fra Vestland Piratparti diskuterer sammen "hva bør samtidens politikk lære av New Sincerity?" Dette store spørsmålet er taklet gjenn0m først en introduksjon til temaet fremført av Amici. Deretter følger tanker og refleksjoner fra Ståle på det som har blitt sagt, før tilslutt diskusjonen beveger seg over mot k  ...  See more
Dec 22 2021
Keywords
norsk politikkdemokratikulturtapereståle olsenamos kepplervestland piratpartinew sinceritylitteraturnederlag