S04 E08 - פרק 44 - קארין כהן וטל טירנגל מתארחים

פרות גדושות by עמית פיינשטיין ולוקה יצחק ויזוגרוד

הזוג המלכותי של הקומדיה הישראלית באו לדבר ולצחוק איתנו

Keywords
פודקאסטגברים בוכיםפרות גדושותטל טירנגלקארין כהן