פרות גדושות

by עמית פיינשטיין ולוקה יצחק ויזוגרוד

עמית פיינשטיין ולוקה יצחק ויקטור ג'ורג ויזוגרוד מתיישבים לדבר ולא חוששים לשחוט פרות גדושות. 

Podcast episodes