S01 E05 - Doç. Dr. Betül Yalçıner, Damgalama tedaviye ulaşma ve kabul etme konusunda zorluklara sebep oluyor

#ÖyleSöyleme by Gormezden Gelmeyelim

Türk Nöropsikiyati Dernek Bakanı Betül Yalçıner: "Damgalama tedaviye ulaşma ve kabul etme konusunda zorluklara sebep oluyor."

#ÖyleSöyleme, Damgalamayı önce dilimizde bitirelim!

Feb 27 2021
Keywords
öylesöylemedamgalamaruhsal hastalıklar