Miljörättspodden

by Juridiska institutionen på Göteborgs universitet

Miljörättspodden - en podd för studenterna som läser delmomentet miljörätt på Teoritermin med allmän och speciell förvaltningsrätt samt miljörätt (HRO301) på Göteborgs universitet. Medverkande i podden: Filip Bladini, Lena Gipperth, Julia Johansson, Jonas Kyrönviita, Kristjan Laas, David Langlet, Christina Olsen Lundh och Aron Westholm. Kontakt: Jonas Kyrönviita, jonas.kyronviita@law.gu.se Musik: "Tupac Lives" av John Bartman... Read more
Courses
Social Sciences

Podcast episodes

 • Season 1

 • S01 E15 - Fysisk planering (Hav och vatten)

  S01 E15 - Fysisk planering (Hav och vatten)

  I det avslutande avsnittet av poddserien diskuterar David och Aron den fysiska planeringen av Sveriges mark- och vattenområden. Sverige har en långtgående kontroll för användningen av mark- och vattenområden som utövas under ”det ...

  Dec 06 2020
  Dec 06 2020
  59:19
 • S01 E14 - Skadestånd och ersättning samt förorenade områden

  S01 E14 - Skadestånd och ersättning samt förorenade områden

  Poddens näst sista avsnitt behandlar enskilda anspråk. I avsnittet diskuterar Filip och Christina ersättningsanspråk som följer av ingrepp från det allmänna och skadeståndsanspråk som följer av skador från verksamheter och åtgärde...

  Dec 06 2020
  Dec 06 2020
  01:31:31
 • S01 E13 - Tillsyn och sanktioner

  S01 E13 - Tillsyn och sanktioner

  För ett lyckat genomdrivande av miljörättens materiella reglering krävs det tillsyn och i vissa fall även möjligheter till sanktioner. I avsnittet tittar Christina och Aron närmare på miljöbalkens femte och sjätte avdelning och på...

  Dec 05 2020
  Dec 05 2020
  01:45:28
 • S01 E12 - Avfall

  S01 E12 - Avfall

  Avsnittet berör regleringen av avfall. Detta område finns reglerat i 15 kap. MB men har genom Sveriges medlemskap i EU övergått till att i stor utsträckning regleras på unionsrättslig nivå främst genom avfallsdirektivet. Reglerna ...

  Dec 05 2020
  Dec 05 2020
  01:02:24
 • S01 E11 - Kemikalier (REACH)

  S01 E11 - Kemikalier (REACH)

  Avsnittet behandlar regleringen av kemikalier och kemiska produkter. Området finns reglerat i 14 kap. MB men har genom Sveriges medlemskap i EU övergått till att i stor utsträckning regleras på unionsrättslig nivå främst genom REA...

  Dec 04 2020
  Dec 04 2020
  01:17:42