S01 E09 - פרק 9 - ניצן ברנשטיין - על אפליה מגדרית בטיפול רפואי ורגשי בנשים

מה קורה בטיפול שלי? by שני קדר
אנדומטריוזיס היא מחלה גניקולוגית נפוצה וכרונית, והעדר הטיפול הנאות בה היא מקרה מבחן מובהק לאפליה בטיפול רפואי בנשים, או כפי שמגדירה אותו ניצן ברנשטיין, האורחת הנפלאה של הפרק: ״הרשלנות הרפואית הגדולה בהיסטוריה״: מחלה ״שׁקופה״, כואבת מאוד ורב מערכתית, שתוקפת נשים בלבד. אבחון אנדומטריוזיס עומד בממוצע על סביבות 8 שנים, חולות אנדומטריוזיס מקבל  ...  See more
Jan 22 2022
Keywords
אנדומטריוזיסמחלות כרוניותטיפול רפואי