פודקאסט ההסכמות – פרק 2: ד"ר יוליה אלעד שטרנגר

הקונגרס הישראלי by THE ISRAELI CONGRESS

Episode notes
בפרק השני של פודקאסט ההסכמות שוחח ד"ר עו"ד גלעד וינר, מנהל הקונגרס הישראלי, עם ד"ר יוליה אלעד שטרנגר על הלכידות בעם: איך מודדים אותה מחקרית, האם היא אפשרית, וכיצד אפשר לנסות לייצר אותה? אחד מעמודי התווך של הקונגרס הישראלי הוא מדד ההסכמות: מחקר שמודד את לכידות החברה הישראלית לאורך זמן. מי שמובילה את המחקר, שמאחוריו עומדים כמה וכמה חוקרים, היא ד"ר יוליה אלעד שטרנגר. יוליה, מהמחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר-אילן, מתמחה בפסיכולוגיה פוליטית. בשיחה עם ד"ר גלעד וינר, מנהל הקונגרס, סיפרה ד"ר אלעד שטרנגר על מדד ההסכמות, על המסקנות שאפשר להסיק ממנו, ועל ההשפעה שלהן על הקונגרס הישראלי ועל החברה כולה. "מדד ההסכמות בוחן את הלכידות הישראלית בארבעה ממדים: הסכמות בין קבוצות שונות על נושאים במחלוקת; היחסים בין המגזרים השונים; מידת שיתוף הפעולה שלהם להשגת מטרות משותפות; והמידה שיש ביניהם זהות משותפת", הסבירה אלעד שטרנגר. ארבעת הממדים האלה וההבדלים ביניהם, לטענתה, מ ...   ...  Read more
Keywords
גלעד וינריוליה אלעד שטרנגרזליגת שסעים