طالب شناسی - بحث سوم

Amu Podcasts | پادکست‌های آمو by Amu Television

Episode notes

شورش یا هراس افگنی - بررسی طالبان همچون جنبش نظامی

_

مهمان - علی احمد جلالی، وزیر پیشین داخله افغانستان

_

گرداننده: سمیع مهدی

Keywords
afghanistanamu televisionSami Mahdiتلویزیون آموپادکست آموسمیع مهدیطالب شناسیTalib Shenasi