طالب شناسی - بحث دوم

Amu Podcasts | پادکست‌های آمو by Amu Television

Episode notes

آیا طالبان شبیه خوارج استند؟

مهمان - بشیر احمد انصاری، نویسنده و اسلام شناس

گرداننده: سمیع مهدی

Keywords
afghanistanamu televisionSami Mahdiتلویزیون آموپادکست آموسمیع مهدی