S03 E01 - תנועות הפירוק הפרוגרסיביות לאור תורת הרב קוק |מפגש [1]

ישיבת יפו di ישיבת יפו
הרב עזרא היימן ועלי לאופרסוויילרבשנים האחרונות חל פיצול מהותי בין רבים מלומדי ותלמידי הרב קוק סביב שאלת היחס לתנועות הכפירה בדור. העידן הפוסטמודרני הביא איתו תנועות פירוק שאתגרו חלק מהמודלים איתם עבדו תלמידי ולומדי הרב כדי להבין לעומקם את תנועות החילון בחברה הישראלית בפרט ואף מערבית בכלל. ננסה ללמוד את הסוגיא מראשיתה ולמתוח קו מדברי הרב ל  ...  Carica altri dati
Feb 14 2022
Parole chiave
הרב קוקמחשבת ישראלפילוסופיהתורהיהדותאקטואליהפוסטמודרניזםמודרנהאורותציונות דתית